حسین امین زاده

مدیر عامل

aminzadeh@hadaftextile.ir

 

آرش رجائی زاده

مدیر کارخانه

rajaeizadeh@hadaftextile.ir

  

   info@hadaftextile.ir

  info@hadaftextile.com

 

 

 

 

آدرس كارخانه :

اصفهان - جاده نجف آباد - شهرك صنعتي منتظريه -

 خيابان 103 - شركت صنايع نساجي هدف

 ( سهامي خاص )

كدپستي : 13631-85131

تلفن :  2290102 - 2290101 - 2290100 - (0331)

فاكس : 2290103 - 0311