انواع نخ هاي توليد شده در اين كارخانه عبارتند از :

  مخلوط پنبه و پلي استر - پلي استر 100%  - مخلوط پلي استر ويسكوز - اكريليك 100 %  - مخلوط پلي استر اكريليك

نمره نخ هاي توليد شده در اين كارخانه عبارتند از :

  10  - 20 - 30 - 40    انگليسي

  38 - 48 - 64  متريك

  كه به صورت سفيد و انواع رنگها مختلف در اين كارخانه توليد شده و به بازار عرضه مي شود .