شركت صنايع نساجي هدف اصفهان در تاريخ  25/10/74 جواز تاسيس را دريافت و در تاريخ  6/2/75 به شماره 648 به ثبت رسيده است.

 اين كارخانه در شهرك صنعتي منتظريه اصفهان ( ويلاشهر ) واقع در جاده اصفهان - نجف آباد قرار گرفته است .

 اين مجموعه در زميني به مساحت 22500 متر مربع احداث و در تاريخ 2/12/76 به بهره برداري رسيده و شروع به فعاليت نموده است.

 هدف اصلي از احداث و راه اندازي اين مجموعه ، ايجاد فرصتهاي شغلي و همچنين دستگيري از افراد بي بضاعت و مستمندان جامعه مي باشد ، تا جايي كه 70 % از درآمد اين كارخانه به انجمن ها و گروهاي خيريه استان اصفهان تعلق دارد. همچنين در حال حاضر در حدود 180 نفر در اين مجموعه مشغول به فعاليت مي باشند كه حكايت از توجه اين مجموعه به ايجاد فرصتهاي شغلي براي جوانان دارد.

 اين كارخانه از قسمتهاي مختلفي اعم از ساختمان اداري ، انبار الياف ، سالن حلاجي ، سالن ريسندگي (شامل دستگاه هاي كاردينگ ،كشش ، فلاير ، رينگ ، اتوكنر ، دولاكن ، دولا تاب ، اپن اند و...) آزمايشگاه ، سالن چله پیچی ، سالن آهار ، انبار نخ ، سالن بويلر و ... تشكيل شده است.

 در قسمت تصاوير عکسهایی از سالن ريسندگي ، آهار ، چله پیچی و  ماشين آلات اين بخش قابل مشاهده مي باشد..